Muzeum místních dìjin Deutsch - Wagramu
Bitva u Wagramu ve válce páté koalice v napoleonských válkách

Dùm arcivévody Karla je domovem

muzea Bitvy u Wagramu, muzea místních dìjin Deutsch - Wagramu a památní místnosti 42. pìchotního regimentu Ernsta Augusta, vévody z Cumberlandu, vévody z Brunswicku and Lueneburgu.

Erzherzog Carl Haus

Význam domu.

Dùm byl postaven v roce 1740 a stal se velitelstvím arcivévody Karla v Bitvì u Wagramu.

Otevírací doba

Historická budova je otevøena veøejnosti o nedìlích od dubna do listopadu, v èase od 10:00 do 16:00 hod.

Jak se sem dostat


Zvìtšit mapu


Autem:

Deutsch-Wagram se nachází poblíž dálnice S1 exit Süssenbrunn smìr Gänserndorf. Muzeum je situováno na zaèátku Deutsch-Wargramu po levé stranì.

Vlakem z Vídnì:

Jeïte vlakem na trati S1 smìrem na Gänserndorf. Vystupte ve stanici Deutsch-Wagram. K muzeu je to asi 15 minut po Bahnhofstrasse až k Schulallee, kde zaboèíte vpravo podél školních budov až ke kostelu. Zde sestoupíte po schodech a odboèíte vlevo. Asi po 150 metrech naleznete muzeum na adrese Erzherzog Carl Strasse 1.

Kontakt:

Mùžete nás kontaktovat prostøednictvím e-mailové adresy
info@wagram1809.at